MESEVÁR ÓVODA –BÖLCSŐDE BEIRATKOZÁS A 2019/2020 NEVELÉSI ÉVRE

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától óvodai nevelésben kell részesülnie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016. szeptember 01. előtt születtek és még nem járnak óvodába. Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról legkésőbb 2019.május 20-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Ez a kötelezettség a szülőt..>>>> (PDF)

 

 

Ügyfélkapu

Magyar Államkincstár

Hírös hulladékgazdálkodás

Közadatkereső

Tápiótérség csatorna

Monday the 24th. Mende Község Önkormányzata. Hostgator coupon - All rights reserved.