Tagok

Vidák József elnök

 

Vidák István elnök helyettes

 

Vidák Gábor képviselő

 

Elérhetőség: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Csapadékvíz-elvezetés

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

Projekt megnevezése:

„Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén”

 

Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése, korszerűsítése és záportározó kialakítása Mendén

 

Projekt azonosító száma:

PM_CSAPVÍZGAZD-2018/23.

 

A támogatás forrása:

Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásról szóló 1295/2016.(VI.13.) Korm. határozat és a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 pénzuügy9i támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló   1517/2016. (IX.23.) Korm. határozat alapján.

 

Támogató neve:

Pénzügyminisztérium

 

Kedvezményezett:

Mende Község Önkormányzat (2235. Mende, Fő utca 14.)

 

A támogatás összege: 299 572 008.- Ft

 

A támogatott tevékenység elszámolható összköltsége: 315 338 956.- Ft

A fejlesztés célja, hogy az ismétlődő csapadékvíz károk miatt veszélyeztetett  Szent István út- Bercsényi utca, József Attila- Mendei út és északi belterületi határ közötti területrészek csapadékvíz-elvezetésének megoldása,  a befogadó 1,0 m ny. beton csőáteresz levezetéséig. A projekt során az utcák vízelvezető rendszerének korszerűsítése mellett egy záportározó is épül.

 

A megvalósítás helye:

 Bem József tér, Szent István út, Bercsényi utca, Árpád Vezér utca, József Attila utca, Arany János utca, Csokonai Vitéz Mihály utca, Rákóczi Ferenc utca, Vörösmarty Mihály utca, Mendei utca,

223/19 hrsz. területen záportározó létesítése.

                                               

A támogatott tevékenység megkezdésének és tervezett befejezésének időpontja:

2020. március 17 – 2021. június 17-ig.

 

 

A kivitelező cég neve:

Eprens Trans Kft. (székhelye: 2723. Nyáregyháza, Szegfű u. 1/A.)

 

Mende község belterületén a Szent István út – Bem József tér,  Bercsényi utca közötti terület csapadékvíz elvezetésére az árkok korszerűsítésére,  valamint a vasúti áteresz felvízi szakaszán kialakuló visszaduzzasztás miatti elöntések megszüntetése érdekében a 223/19 hrsz. ingatlanon  késleltető záportározó építésére   nyert támogatást önkormányzatunk.

 Mende Község Önkormányzatának kiemelt célja, hogy a vagyonkezelésében levő közutak mellett levő csapadékvíz elvezető árkok burkolt felülettel kerüljenek kialakításra, és a Vasúti aluljáró előtti útszakasz elöntésének megakadályozásra   záportározó épüljön, amivel biztosítjuk a terület használhatóságát, a közlekedésbiztonságot, valamint az aluljáró környezetében a vasúti töltés állékonyságát.

 

 

Mende, 2020. március 17.                                                  

 

 

Kaszanyi József

                                                                                               polgármester

 

KÉPEK


 

Élménypark Mendén

Projekt megnevezése:

Turisztikai attrakciók, fejlesztések támogatása

„ ÉLMÉNYPARK MENDÉN”

Projekt azonosító száma:

VP6-19.2.1-41-2-17,   3016381653.

Kedvezményezett:

Mende Község Önkormányzata

Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő  támogatás összege:

bruttó: 9 791 829.- Ft

A projekt teljes  költsége:

 bruttó: 11 761 859.- Ft

A Projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő:

bruttó:  1 970 030.- Ft

A finanszírozás típusa:

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:

2020. január 31.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:

2020. május 31.

 

 

 

 

Projekt bemutatása

Az EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL  ÉS A HAZAI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI  ELŐIRÁNYZAT TÁMOGATÁSBÓL  ÉLMÉNYPARK KIALAKÍTÁSÁT TERVEZI MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA.

A mendei agyagbánya mellett az 1181/26 hrsz-ú területen kialakult meredek löszfalas dombon ismeretterjesztő élménypark létesül.  Ezen a helyen  kitűnően lehet tanulmányozni az üledék- és talajképződési ciklusokat. A fejlesztés sétaút kialakításával, egyedi, fából készült kilátó felállításával, padok, asztalok, ismeretterjesztő táblák elhelyezésével valósul meg. A kialakított parkterület alkalmassá válik az élménypark későbbi tovább fejlesztésére, újabb térelemek, élményeszközök elhelyezésére.

 

A fejlesztés megvalósítását követően  Mende szinte legmagasabb pontjáról gyönyörű kilátás nyílik az épített környezetre, a település változatos tájaira. A   parkterület látogatásával a  település lakóinak helyi kötődése is erősödik.

PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/16

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

Projekt megnevezése:

„Önkormányzati tulajdonú  bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében”

 

Projekt azonosító száma:

PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/16.

 

A támogatás forrása:

Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX.23.) Korm. határozat alapján, a Pest megyei fejlesztések előirányzatából.

 

Támogató neve:

Pénzügyminisztérium

Kedvezményezett:

Mende Község Önkormányzat (2235. Mende, Fő utca 14.)

 

A támogatás összege: 192.000.000.- Ft

A támogatott tevékenység elszámolható összköltsége: 202 105 263.- Ft

 

A fejlesztés célja, hogy a településen élő kisgyermekes családok számára az igényeknek megfelelő számban biztosítani tudjuk a 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását, segítsük a kisgyermekes családokban a szülők munkaerő-piaci elhelyezkedését, hozzájárulunk a hátrányos helyzetű gyermekek szocializációjához és az esélyegyenlőség  megvalósításához.

A megvalósítás helye:     2235. Mende, Fejes Ferenc tér 16/A.

                                                  

A támogatott tevékenység megkezdésének és tervezett befejezésének időpontja:

2019. november 02.     -  2020. április 30.

 

A kivitelező cég neve:

IMHOTEP-INVEST Kft. (székhelye: 2209. Péteri  082/21.)

 

Mende, 2019. november 02.                      

Kaszanyi József

                                                                                               polgármester

 

Magyarország  Kormánya            Pénzügyminisztérium                            Pest megye

 

Pályázati képek

 

Önkormányzati tulajdonú belterületi utak

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Projekt megnevezése:

„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén”

Projekt azonosító száma:

PM_ONKORMUT_2018/39.

 

A támogatás forrása:

Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX.23.) Korm. határozat alapján, a Pest megyei fejlesztések előirányzatából.

 

Támogató neve:

Pénzügyminisztérium

Kedvezményezett:

Mende Község Önkormányzat (2235. Mende, Fő utca 14.)

 

A támogatás összege: 105 157 524 Ft

A támogatott tevékenység elszámolható összköltsége: 113 850 025. Ft

A fejlesztés célja, hogy az elöregedett – lekopott és hálósan szétrepedezett aszfaltburkolatot 5 cm vtg.  AC 16 alapréteggel és 5 cm vtg. AC 11 aszfalt kopóréteggel történő javítása. A z út két szélén a  megsüllyedt  útpadka is javításra kerül.  A tervezett  útfelújítás során igazodva az út melletti légvezetéktartó oszlopokhoz, az út vonalvezetésében kismértékű kiigazítás történik a tervek szerint. 

 

A megvalósítás helye:      Dózsa György utca            1355/1 hrsz.,

                                                   Honvéd utca                      1233/2, 1293 hrsz.

 

A támogatott tevékenység megkezdésének és tervezett befejezésének időpontja:

2019. április 16- 2019. augusztus 31.

 

A kivitelező cég neve:

Útkorona Építő és Szolgáltató Kft. (székhelye: 2072. Zsámbék, Jóvilág utca 50.)

Az önkormányzati tulajdonú rossz, balesetveszélyes állapotban levő közutak felújítására, burkolat megerősítésére nyert támogatást önkormányzatunk. Mende Község Önkormányzatának kiemelt célja, hogy a vagyonkezelésében levő közutakon a balesetmentes közlekedést biztosítsa és a környéken élő lakosság életminőségét javítsa.

 

Mende, 2019. április 16.                                                      Kaszanyi József

                                                                                               polgármester

 

MEGHÍVÓ (PDF)

 

Pályázati képek

 

Hamarosan...

Hamarosan...

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17

Projekt megnevezése:

1.    célterület: Helyi termelői piac vagy vásártér kialakítás, illetve fejlesztése

„ Helyi vásártér kialakítása Mende településen”

Projekt azonosító száma:

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17,      1856821169.

Kedvezményezett:

Mende Község Önkormányzata

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

bruttó: 49.999.983.- Ft

A projekt összes költsége:

 bruttó: 56 112 837.- Ft

A Projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő:

bruttó:  6.112.854.- Ft

A finanszírozás típusa:

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:

2018. augusztus 13.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:

2019. augusztus 31.

 


 

Projekt bemutatása

Az EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL  ÉS A HAZAI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI  ELŐIRÁNYZAT TÁMOGATÁSBÓL HELYI VÁSÁRTÉR KIALAKÍTÁSÁT TERVEZI MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA.

A projekt megvalósulása során    a 2235. Mende, Honvéd utca 1181/22 hrsz. alatti ingatlanon  egy  több mint 4000 m2-es fedetlen vásártér kialakítását tervezzük szegélykő és viacolor térburkolattal, ahol elhelyezésre kerül egy szennyvízelhelyezéshez 10 m3-es tartály és kiépítésre kerülnek a szükséges elektromos és vízvezetékek.

 

A  vásártér területén helyet kap továbbá:

·         az árusok és vásárlók számára kialakítandó szociális blokk, amely egy női + akadálymentesített, valamint egy férfi WC-ből áll,

·          egy portásfülke,

·          10 db parkoló  közel 235 m2-rel,  amelyek közül 2 db akadálymentesített lesz,

·          egy kamerarendszer vagyonvédelemi célokból,

·          13 db  pihenőpad,

·          10 db szemetes,

·          2 db szelektív hulladékgyűjtő edény.

 

A beruházás megvalósítását követően az  Önkormányzat 3 havi rendszerességgel kívánja üzemeltetni a vásárteret, ahol a helyi termelők és vásárlók, a környékbeli érdeklődők kínálhatják termékeiket, ( zöldségeket, gyümölcsöket, vagy kézműves termékeket – bőrdíszmű, ékszerek stb.)

 

 

Pályázati képek

 

 

 

VP6-7.2.1-7.4.1.1-16

Projekt megnevezése:

Településkép, közösségi tér fejlesztése

1.célterület: Közösségi ház korszerűsítése

2.célterület: Vendégház korszerűsítése

 

Projekt azonosító száma:

VP6-7.2.1-7.4.1.1-16

Kedvezményezett:

Mende Község Önkormányzata

 

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

86 870 065 Ft

 

A finanszírozás típusa:

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból

 

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:

2017. november 20.

 

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:

2018. március 31.

 

Projekt bemutatása

Közösségi ház és Vendégház pályázati képek

 

 

 

Ügyfélkapu

Magyar Államkincstár

Hírös hulladékgazdálkodás

Közadatkereső

Tápiótérség csatorna

Thursday the 22nd. Mende Község Önkormányzata. Hostgator coupon - All rights reserved.