Tagok

Vidák József elnök

 

Vidák István elnök helyettes

 

Vidák Gábor képviselő

 

Elérhetőség: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Csapadékvíz-elvezetés

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

Projekt megnevezése:

„Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén”

 

Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése, korszerűsítése és záportározó kialakítása Mendén

 

Projekt azonosító száma:

PM_CSAPVÍZGAZD-2018/23.

 

A támogatás forrása:

Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásról szóló 1295/2016.(VI.13.) Korm. határozat és a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 pénzuügy9i támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló   1517/2016. (IX.23.) Korm. határozat alapján.

 

Támogató neve:

Pénzügyminisztérium

 

Kedvezményezett:

Mende Község Önkormányzat (2235. Mende, Fő utca 14.)

 

A támogatás összege: 299 572 008.- Ft

 

A támogatott tevékenység elszámolható összköltsége: 315 338 956.- Ft

A fejlesztés célja, hogy az ismétlődő csapadékvíz károk miatt veszélyeztetett  Szent István út- Bercsényi utca, József Attila- Mendei út és északi belterületi határ közötti területrészek csapadékvíz-elvezetésének megoldása,  a befogadó 1,0 m ny. beton csőáteresz levezetéséig. A projekt során az utcák vízelvezető rendszerének korszerűsítése mellett egy záportározó is épül.

 

A megvalósítás helye:

 Bem József tér, Szent István út, Bercsényi utca, Árpád Vezér utca, József Attila utca, Arany János utca, Csokonai Vitéz Mihály utca, Rákóczi Ferenc utca, Vörösmarty Mihály utca, Mendei utca,

223/19 hrsz. területen záportározó létesítése.

                                               

A támogatott tevékenység megkezdésének és tervezett befejezésének időpontja:

2020. március 17 – 2021. június 17-ig.

 

 

A kivitelező cég neve:

Eprens Trans Kft. (székhelye: 2723. Nyáregyháza, Szegfű u. 1/A.)

 

Mende község belterületén a Szent István út – Bem József tér,  Bercsényi utca közötti terület csapadékvíz elvezetésére az árkok korszerűsítésére,  valamint a vasúti áteresz felvízi szakaszán kialakuló visszaduzzasztás miatti elöntések megszüntetése érdekében a 223/19 hrsz. ingatlanon  késleltető záportározó építésére   nyert támogatást önkormányzatunk.

 Mende Község Önkormányzatának kiemelt célja, hogy a vagyonkezelésében levő közutak mellett levő csapadékvíz elvezető árkok burkolt felülettel kerüljenek kialakításra, és a Vasúti aluljáró előtti útszakasz elöntésének megakadályozásra   záportározó épüljön, amivel biztosítjuk a terület használhatóságát, a közlekedésbiztonságot, valamint az aluljáró környezetében a vasúti töltés állékonyságát.

 

 

Mende, 2020. március 17.                                                  

 

 

Kaszanyi József

                                                                                               polgármester

 

KÉPEK

KÉPEK II.


 

PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/16

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

Projekt megnevezése:

„Önkormányzati tulajdonú  bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében”

 

Projekt azonosító száma:

PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/16.

 

A támogatás forrása:

Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX.23.) Korm. határozat alapján, a Pest megyei fejlesztések előirányzatából.

 

Támogató neve:

Pénzügyminisztérium

Kedvezményezett:

Mende Község Önkormányzat (2235. Mende, Fő utca 14.)

 

A támogatás összege: 192.000.000.- Ft

A támogatott tevékenység elszámolható összköltsége: 202 105 263.- Ft

 

A fejlesztés célja, hogy a településen élő kisgyermekes családok számára az igényeknek megfelelő számban biztosítani tudjuk a 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását, segítsük a kisgyermekes családokban a szülők munkaerő-piaci elhelyezkedését, hozzájárulunk a hátrányos helyzetű gyermekek szocializációjához és az esélyegyenlőség  megvalósításához.

A megvalósítás helye:     2235. Mende, Fejes Ferenc tér 16/A.

                                                  

A támogatott tevékenység megkezdésének és tervezett befejezésének időpontja:

2019. november 02.     -  2020. április 30.

 

A kivitelező cég neve:

IMHOTEP-INVEST Kft. (székhelye: 2209. Péteri  082/21.)

 

Mende, 2019. november 02.                      

Kaszanyi József

                                                                                               polgármester

 

Magyarország  Kormánya            Pénzügyminisztérium                            Pest megye

 

Pályázati képek

 

Élménypark Mendén

Projekt megnevezése:

Turisztikai attrakciók, fejlesztések támogatása

„ ÉLMÉNYPARK MENDÉN”

Projekt azonosító száma:

VP6-19.2.1-41-2-17,   3016381653.

Kedvezményezett:

Mende Község Önkormányzata

Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő  támogatás összege:

bruttó: 9 791 829.- Ft

A projekt teljes  költsége:

 bruttó: 11 761 859.- Ft

A Projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő:

bruttó:  1 970 030.- Ft

A finanszírozás típusa:

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:

2020. január 31.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:

2020. május 31.

 

 

 

 

Projekt bemutatása

Az EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL  ÉS A HAZAI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI  ELŐIRÁNYZAT TÁMOGATÁSBÓL  ÉLMÉNYPARK KIALAKÍTÁSÁT TERVEZI MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA.

A mendei agyagbánya mellett az 1181/26 hrsz-ú területen kialakult meredek löszfalas dombon ismeretterjesztő élménypark létesül.  Ezen a helyen  kitűnően lehet tanulmányozni az üledék- és talajképződési ciklusokat. A fejlesztés sétaút kialakításával, egyedi, fából készült kilátó felállításával, padok, asztalok, ismeretterjesztő táblák elhelyezésével valósul meg. A kialakított parkterület alkalmassá válik az élménypark későbbi tovább fejlesztésére, újabb térelemek, élményeszközök elhelyezésére.

 

A fejlesztés megvalósítását követően  Mende szinte legmagasabb pontjáról gyönyörű kilátás nyílik az épített környezetre, a település változatos tájaira. A   parkterület látogatásával a  település lakóinak helyi kötődése is erősödik.

Önkormányzati tulajdonú belterületi utak

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Projekt megnevezése:

„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén”

Projekt azonosító száma:

PM_ONKORMUT_2018/39.

 

A támogatás forrása:

Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX.23.) Korm. határozat alapján, a Pest megyei fejlesztések előirányzatából.

 

Támogató neve:

Pénzügyminisztérium

Kedvezményezett:

Mende Község Önkormányzat (2235. Mende, Fő utca 14.)

 

A támogatás összege: 105 157 524 Ft

A támogatott tevékenység elszámolható összköltsége: 113 850 025. Ft

A fejlesztés célja, hogy az elöregedett – lekopott és hálósan szétrepedezett aszfaltburkolatot 5 cm vtg.  AC 16 alapréteggel és 5 cm vtg. AC 11 aszfalt kopóréteggel történő javítása. A z út két szélén a  megsüllyedt  útpadka is javításra kerül.  A tervezett  útfelújítás során igazodva az út melletti légvezetéktartó oszlopokhoz, az út vonalvezetésében kismértékű kiigazítás történik a tervek szerint. 

 

A megvalósítás helye:      Dózsa György utca            1355/1 hrsz.,

                                                   Honvéd utca                      1233/2, 1293 hrsz.

 

A támogatott tevékenység megkezdésének és tervezett befejezésének időpontja:

2019. április 16- 2019. augusztus 31.

 

A kivitelező cég neve:

Útkorona Építő és Szolgáltató Kft. (székhelye: 2072. Zsámbék, Jóvilág utca 50.)

Az önkormányzati tulajdonú rossz, balesetveszélyes állapotban levő közutak felújítására, burkolat megerősítésére nyert támogatást önkormányzatunk. Mende Község Önkormányzatának kiemelt célja, hogy a vagyonkezelésében levő közutakon a balesetmentes közlekedést biztosítsa és a környéken élő lakosság életminőségét javítsa.

 

Mende, 2019. április 16.                                                      Kaszanyi József

                                                                                               polgármester

 

MEGHÍVÓ (PDF)

 

Pályázati képek

 

Ügyfélkapu

Magyar Államkincstár

Hírös hulladékgazdálkodás

Közadatkereső

Tápiótérség csatorna

Wednesday the 19th. Mende Község Önkormányzata. Hostgator coupon - All rights reserved.