mega888

Megérkezett az influenzaoltáshoz kapcsolódó vakcinák

Tisztelt Mendei Lakosok!

 

A háziorvosi rendelőkbe megérkezett az influenzaoltáshoz kapcsolódó vakcinák.

 

Az I. számú körzetbe hétfőnként 12-13 óra között míg a II. számú körzetbe csütörtöki napokon 13-14 óra lehet menni az oltásra. Előzetes egyeztetés nem szükséges.

 

A helyszín mindkét esetben a Hősök terei rendelő. Ezek az időpontok október 24. és november 20-a között állnak a betegek rendelkezésére.

 

Mende, 2023. október 20.

 

Dr. Mona Gyula

címzetes főjegyző


 

 

 

 

HÁZIORVOSI PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Mende Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő, az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendeletében meghatározott Mende II. számú háziorvosi körzetben vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében történő vegyes praxisú háziorvosi feladatok ellátására


Háziorvosi rendelő címe: II. számú háziorvosi rendelő címe: 2235. Mende Hősök tere 15. sz.
A feladat-ellátási szerződés időtartama: a nyertes pályázóval az önkormányzat határozatlan idejű – de minimum 5 év időtartamú – feladat-ellátási szerződést köt.
Feladatellátás finanszírozása: az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján.


Egyéb információk: A központi háziorvosi ügyelet ellátásáról jelenleg Mende Község Önkormányzat Képviselő-testülete külön szerződés útján gondoskodik, ezért a praxist betöltő nem köteles részt venni a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásában. (A jogszabályi változások ezt módosíthatják.)
A feladat ellátását szolgáló rendelő az önkormányzat tulajdonában van. A rendelő fenntartási költségei (rezsiköltség) a feladat-ellátót terhelik, bérleti díj nincs. A rendelők alapfelszereltségét jelentő bútorzatot, eszközöket az önkormányzat biztosítja. A rendelők eszközparkja megfelel a jogszabályi előírásoknak. A működtetés részletes feltételei a feladat-ellátási szerződésben kerülnek rögzítésre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Dr. Mona Gyula címzetes főjegyzőnél lehet a +36 30/619-0421-es telefonszámon.
•Pályázati feltételek: • büntetlen előélet,
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés,
• vállalkozói formában való működtetés.
• A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • részletes szakmai önéletrajz,
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
• egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum),
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
• A pályázat benyújtásának módja: Személyesen vagy postai úton, egy példányban Mende Község Önkormányzata részére címezve (2235 Mende Fő utca 14. sz).
A borítékon kérjük feltüntetni: „Háziorvosi praxis pályázat”
• A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését, illetve az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó véglegessé vált praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.
A körzet 2022. július 1. óta betöltetlen, helyettesítéssel megoldott.
A háziorvosi körzet háziorvosa megosztva látja el a községek közigazgatási területén az iskola–és ifjúság egészségügyi ellátás keretében az iskolaorvosi feladatokat (bölcsőde, óvoda, iskola).
A praxisjog térítésmentesen a feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. A körzet tapasztalt ápolóval rendelkezik, akit jelenleg az önkormányzat foglalkoztat egészségügyi jogviszonyban. Az ápoló foglalkoztatása a háziorvos feladata.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 30 napon belül.

 

 

 

mobil KAB busz kitelepülés 2023.10.06

 

 

MUNIPOLIS

Tisztelt Mendei Lakosok!

 

Mende Község Önkormányzata egy új applikációval szeretné megteremteni annak a lehetőségét, hogy a településünket érintő hírek minél előbb eljussanak Önökhöz. Ez a "Munipolis" alkalmazás, amely okostelefonra beállítva azonnal üzenetet küld, ha új tartalom kerül fel az oldalra.

A mellékelt képek leírják a regisztrációs lehetőségeket és a folyamatot. A regisztrációs lapot kap mindenki, aki a jövő hétvégén kilátogat a Szüreti Mulatságra, amit ott kitöltés után le is adhat.

 

Regisztrációs szórólap - PDF

 

Mende, 2023. szeptember 29.

 

Kaszanyi József

polgármester


 

 

 

 

Tűzifa

Tisztelt Mendei Lakosok!

 

Mende Község Önkormányzata 2023. évben is pályázott és 109 erdei m3 tűzifát nyert.

 

Felhívom a figyelmüket, hogy a Mende Község területén életvitelszerűen élő ingatlan tulajdonosa/használója tűzifa iránti kérelmét a Mendei Polgármesteri Hivatalba nyújthatja be 2023. október 15-ig.

 

Mende, 2023. szeptember 8.

 

Kaszanyi József

polgármester

 

 

 

Ügyfélkapu

Magyar Államkincstár

Hírös hulladékgazdálkodás

Közadatkereső

Tápiótérség csatorna

Monday the 22nd. Mende Község Önkormányzata. Hostgator coupon - All rights reserved.