Meghívó képviselő-testületi ülésre 2019.02.18 -án 11 órakor

M E G H Í V Ó

 

 

Mende Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 18-án (hétfő) 11.00 órakor  képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye:Mendei Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

 

Napirend:

 

 

  1. Mende Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének megtárgyalása

előterjesztő: Kaszanyi József polgármester

 

 

  1. 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotása

előterjesztő: Dr. Mona Gyula címzetes főjegyző

 

 

  1. A Mendei Polgármesteri Hivatal 2019. évi teljesítményértékelés alapját adó célok  meghatározása

előterjesztő: Dr. Mona Gyula címzetes főjegyző

 

 

  1. 2019. évi Családi Nap idejének meghatározása

előterjesztő: Dr. Mona Gyula címzetes főjegyző

 

 

  1. Egyéni kérelmek megtárgyalása

előterjesztő: Dr. Mona Gyula címzetes főjegyző

 

Mende, 2019. február 14.

 

Kaszanyi József sk.

  polgármester

 

 

 

Testületi ülések jegyzőkönyvei 2019

 

 

A jegyzőkönyvek .pdf formátumúak

A jegyzókönyvek megnyitásához szükséges, (ha nincs a felhasználó gépén)
Program letöltéseJ E G Y Z Ő K Ö N Y V
Mende községi Önkormányzat Képviselőtestületének  2019. január 16-án 10.00 órakor megtartott  képviselő-testületi ülésről.

 


Eboltási Tájékoztató 2019

Eboltási Tájékoztató (PDF)

 

 

Nyilt nap a Delegonál!

 

 

 

MESEVÁR ÓVODA –BÖLCSŐDE BEIRATKOZÁS A 2019/2020 NEVELÉSI ÉVRE

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától óvodai nevelésben kell részesülnie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016. szeptember 01. előtt születtek és még nem járnak óvodába. Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról legkésőbb 2019.május 20-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Ez a kötelezettség a szülőt..>>>> (PDF)

 

 

Ügyfélkapu

Magyar Államkincstár

Hírös hulladékgazdálkodás

Közadatkereső

Tápiótérség csatorna

Monday the 18th. Mende Község Önkormányzata. Hostgator coupon - All rights reserved.