Rendeletek 2021

ÚJABB RENDELETEK

Mende község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (I.21.) számú rendelet a 2011.CXXVIII tv. 46.§(4) bekezdésében  foglaltakat figyelembevéve az alábbi rendeletet alkotom meg a 2021.évi igazgatási szünet elrendeléséről

LETÖLTÉS

Mende község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021.(I.27.) önkormányzati rendelete a 2011.CXXVIII tv. 46.§(4) bekezdésében  foglaltakat figyelembevéve az alábbi rendeletet alkotom meg Mende község Önkormányzat 16/2019.(XI.21) a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletének módosításáról

LETÖLTÉS

Mende község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.09.) számú önkormányzati rendelete 2011.CXXVIII tv. 46.§(4) bekezdésében  foglaltakat figyelembevéve az alábbi rendeletet alkotom meg az önkormányzat 2020.év költségvetéséről szóló 4/2020 (II.24) önkormányzati rendelet VI. módosításáról

LETÖLTÉS

  LETÖLTÉS
  LETÖLTÉS
  LETÖLTÉS
 

LETÖLTÉS

  LETÖLTÉS
 

LETÖLTÉS

  LETÖLTÉS
  LETÖLTÉS
  LETÖLTÉS
  LETÖLTÉS
  LETÖLTÉS
  LETÖLTÉS
  LETÖLTÉS
  LETÖLTÉS
  LETÖLTÉS
  LETÖLTÉS
  LETÖLTÉS

 

Rendeletek 2020

ÚJABB RENDELETEK

Mende község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (II.04.) számú rendelet a 3/2007.(IV.07) számú A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének módosításáról

LETÖLTÉS

Mende község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (II.04.) számú önkormányzati rendelete a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről

LETÖLTÉS

Mende község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (II.24.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019 év költségvetéséről szóló 3/2019 (II.19) önkormányzati rendelet V. módosításáról

LETÖLTÉS

Mende község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020 (II.24.) számú önkormányzati rendelete Mende Község Önkormányzatának 2020.évi költségvetéséről LETÖLTÉS
Mende község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (IV.1.) számú önkormányzati rendelete a 7/2017 (IV.10) számú a gyermekek védelménekhelyi rendszeréről szóló rendelet módosításáról LETÖLTÉS
Mende község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (IV.22.) számú önkormányzati rendelete a 3/2007 (IV.07) számú a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének módosításáról LETÖLTÉS
Mende község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020 (IV.22.) számú önkormányzati rendelete a 2020. év költségvetéséről szóló 4/2020 (II.24) önkormányzati rendelet I. módosításáról

LETÖLTÉS

Mende község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020 (V.14.) számú önkormányzati rendelete a 3/2007.(IV.7) számú a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének módosításáról. LETÖLTÉS
Mende község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020 (V.20.) számú önkormányzati rendelete a 2020.év költségvetéséről szóló 4/2020 (II.24) önkormányzati rendelet II. módosításáról

LETÖLTÉS

Mende község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020 (VI.09.) számú önkormányzati rendelete a 2019.évi zárszámadásról LETÖLTÉS
Mende község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020 (VII.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. év költségvetéséről szóló 4/2020 (II.24) önkormányzati rendelet III. módosításáról. LETÖLTÉS
Mende község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020 (VIII.12.) számú önkormányzati rendelete a 3/2007.(IV.7.) számú A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének módosításáról LETÖLTÉS
Mende község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2020 (VIII.12.) számú önkormányzati rendelet tervezete az önkormányzat 2020. év költségvetéséről szóló 4/2020 (II.24) önkormányzati rendelet IV. módosításáról. LETÖLTÉS
Mende község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020 (VIII.13.) számú önkormányzati rendelete a 7/200.(IV.15) számú a temetőkről és temetkezésről szóló rendeletének módosításáról. LETÖLTÉS
Mende község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020 (VIII.13.) számú önkormányzati rendelet a települési víziközmű-hálozatokhoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről. LETÖLTÉS
Mende község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2020 (IX.30.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020.év költségvetéséről szóló 4/2020 (II.24.) önkormányzati rendelet V.  módosításáról
 
LETÖLTÉS
Mende község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2020 (IX.30.) számú rendelete a 7/2000 (IV.15.) számú A temetőkről és a temetkezésről szóló rendeletének módosításáról LETÖLTÉS
Mende község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2020 (IX.30.) számú rendelete a 14/2013 (XI.14.) számú a szociális célú tüzifa igénylési feltételeiről szóló önkormányzati rendelet módosításáról LETÖLTÉS
Mende község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2020 (XII.17.) számú rendelete a 7/2017 (V.10.) számú a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló rendelet módosításáról LETÖLTÉS
20/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelete 2011. CXXVIII tv. 46.§ (4) bekezdésében foglaltakat figyelembevéve az alábbi rendeletet alkotom meg a a 7/2000.(IV.15.) számú  A temetőkről és a temetkezésről szóló rendeletének módosításáról LETÖLTÉS

 

Rendeletek 2019

ÚJABB RENDELETEK

Mende község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019 (I.15.) önkormányzati rendelete a Mende község településképének védelméről szóló 9/2018.(V.24) önkormányzati rendelet módosításáról

LETÖLTÉS

Mende község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019.(II.08.) önkormányzati rendelete Mende község helyi építési szabályzatáról

LETÖLTÉS

Mellékletek

Mende község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(II.19.) számú önkormányzati rendelete Mende Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

LETÖLTÉS

Melléklet

Mende község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019.(II.19.) számú önkormányzati rendelete a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről LETÖLTÉS
Mende község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019.(IV.09.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018 év költségvetéséről szóló 3/2018(II.23) önkormányzati rendelet VI. módosításáról LETÖLTÉS
Mende község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019.(V.15.) önkormányzati rendelete a 2018. évi zárszámadásról LETÖLTÉS
Mende község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019.(V.15.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019 év költségvetéséről szóló 3/2019(II.19) önkormányzati rendelet I. módosításáról

LETÖLTÉS

Mende község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019.(V.16.) önkormányzati rendelete a település egyes területeire való behajtás rendjéről és fizetendő díjakról LETÖLTÉS
Mende község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019.(VII.03.) számú önkormányzati rendelete tervezete az Önkormányzat 2019 év költségvetéséről szóló 3/2019(II.19) önkormányzati rendelet II. módosításáról

LETÖLTÉS

Mende község Önkormányzatának 10/2019.(VII.03.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 8/2003. (X.25.) számú rendeletének módosításáról LETÖLTÉS
Mende község Önkormányzatának 11/2019.(IX.24.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019 év költségvetéséről szóló 3/2019(II.19) önkormányzati rendelet III. módosításáról LETÖLTÉS
Mende község Önkormányzatának 12/2019.(IX.24.) számú rendelete a 14/2013.(XI.14.) számú a szociális célú tüzifa igénylési feltételeiről szóló Önkormányzati rendelet módosításáról LETÖLTÉS
Mende község Önkormányzatának 13/2019.(IX.24.) számú rendelet-tervezete a 7/1997.(XII.6.) számú a HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL szóló rendeletének módosításáról LETÖLTÉS
Mende község Önkormányzata 14/2019.(X.08.) önkormányzati rendelete a Mende község helyi építési szabályzatáról szóló, 2/2019.(II.08) Önkormányzati rendelet módosításáról LETÖLTÉS
Mende község Önkormányzata 15/2019.(X.24.) számú rendelete a  3/2017.(IV.07) számú képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének módosításáról LETÖLTÉS
Mende község Önkormányzata 16/2019.(XI.21.) önkormányzati
rendelete a helyi adókról
LETÖLTÉS
Mende község Önkormányzata 17/2019.(XI.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019 év költségvetéséről szóló 3/2019(II.19) önkormányzati rendelet IV. módosításáról LETÖLTÉS
Mende község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2019.(XI.21.) számú rendelete 7/2017.(IV.10) számú a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló rendelet módosításáról LETÖLTÉS
Mende község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019.(XII.06.) számú rendelete a 7/2017 (IV.10) számú gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló rendelet módosításáról LETÖLTÉS
Mende község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2019.(XII.06.) számú rendelete LETÖLTÉS

 

Rendeletek 2018

ÚJABB RENDELETEK

Mende Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (I.11.) önkormányzati rendelete a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről  LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (II.23.) számú önkormányzati rendelet tervezete az önkormányzat 2017.év költségvetéséről szóló 2/2017 (II.15.) önkormányzati rendelet V. módosításáról LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (II.23.) számú önkormányzati rendelete Mende Község Önkormányzatának 2018.évi költségvetéséről LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (II.23.) számú önkormányzati rendelete a 2018.évi igazgatási szünet elrendeléséről LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (IV.17.) számú önkormányzati rendelet tervezete az ökormányzat 2017. év költségvetéséről szóló 2/2017 (II.15.) önkormányzati rendelet VI. módosításáról LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (IV.17.) számú rendelete a 7/2017 (IV.10) számú a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló rendelet módosításáról LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (V.18.) önkormányzati rendelete a 2017.évi zárszámadásról LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018 (V.18.) számú önkormányzati rendelet tervezete az Önkormányzat 2018.év költségvetéséről szóló 3/2018 (II.23) önkormányzati rendelet I. módosításáról LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018 (V.24.) önkormányzati rendelete Mende község településképének védelméről LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018 (V.18.) sz. rendelete a 14/2013.(XI.14.) számú a szociális célú tüzifa igénylési feltételeiről szóló önkormányzati rendelet módosításáról LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018 (VI.22.) sz. önkormányzati rendelet tervezete az önkormányzat 2018 év költségvetéséről szóló 3/2018 (II.23) önkormányzati rendelet II. módosításáról LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018 (VI.22.) önkormányzati rendelete a Mende község településképének védelméről szóló 9/2018.(V.24) önkormányzati rendelet módosításáról LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018 (VI.22.) számú rendelete 7/2017.(IV.10) számú gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló rendelet módosításáról LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018 (IX.10.) számú önkormányzati rendelet tervezte az önkormányzat 2018 év költségvetéséről szóló 3/2018 (II.23) önkormányzati rendelet III. módosításáról LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018 (IX.12.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet módosításáról LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018 (X.17.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018 év költségvetéséről szóló 3/2018 (II.23) önkormányzati rendelet IV. módosításáról LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2018 (XII.10.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018 év költségvetéséről szóló 3/2018 (II.23) önkormányzati rendelet V. módosításáról LETÖLTÉS

 

Rendeletek 2017

ÚJABB RENDELETEK

Mende Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2017.(I. 20) számú önkormányzati rendelete a 2017.évi igazgatási szünet elrendeléséről LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2017.(II. 15) számú önkormányzati rendelete Mende Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzatának  3/2017 (II.15) sz. rendelete Az Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 18/2000.(XII.23.) számú rendeletének módosításáról LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2011.(IV.01.) számú önkormányzati rendelete az anyakönyvi eljárás egyes díjairól LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2017.(II. 15) önkormányzati rendelet tervezete a partnerségi egyeztetés szabályairól LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2017.(IV. 06) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016 év költségvetéséről szóló 4/2016 (II.17.) önkormányzati rendelete IV. módosításáról LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2017.(IV. 06) számú rendelet a 3/2007.(IV.7.) számú A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének módosításáról. LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2017.(IV. 10) számú rendelete a gyermekek védelmének helyi rendszeréről LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2017.(V. 23) számú rendelete Mende község Helyi Építési Szabályzatról (HÉSZ) szóló többször módosított 11/2002.(X.8.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017.(V. 31) rendelete a hivatali helységen kivüli, valamint a hivatali munkaidőn kivül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól. LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017.(V. 31) önkormányzat rendelete a talajterhelési díjról. LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2017.(VI. 13) önkormányzati rendelete a 2016. évi zárszámadásról LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2017.(VI. 13) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017 év költségvetéséről szóló 2/2017 (II.15) önkormányzati rendelet I. módosításáról LETÖLTÉS
   
Mende Község Önkormányzatának 14/2017.(VII. 20) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 8/2003. (X.25.) számú rendeletének módosításáról LETÖLTÉS
15/2017 LETÖLTÉS
16/2017 LETÖLTÉS
17/2017 LETÖLTÉS
18/2017 LETÖLTÉS
19/2017 LETÖLTÉS
20/2017 LETÖLTÉS
21/2017 LETÖLTÉS
   
   
   
   
   
   

 

Rendeletek 2016

ÚJABB RENDELETEK

Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I. 15) számú szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének módosításáról LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(I. 28) számú önkormányzati rendelet tervezete az önkormányzat 2015. év költségvetéséről szóló 2/2015.(II.19) önkormányzati rendelet IV. módosításáról LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(I. 28) számú önkormányzati rendelete a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(II. 17) számú önkormányzati rendelete Mende Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(II. 17) számú rendelet-tervezete a 3/2007.(IV.7) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének módosításáról LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(III. 7) számú rendelete a 9/2003.(X.25.) számú az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról  LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(III. 11) számú rendelete a 12/2008.(XI.08.) számú Mende Község településképe és történelmi szempontból meghatározó épített környezet védelméről szóló rendelet módosításáról LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(IV. 12) számú rendelete a 12/2008.(XI.08.) számú Mende Község településképe és történelmi szempontból meghatározó épített környezet védelméről szóló rendelet módosításáról LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(V. 06) számú önkormányzati rendelete tervezete az önkormányzat 2015 év költségvetéséről szóló 2/2015 (II.19) önkormányzati rendelet V. módosításáról LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016.(V. 20) számú rendelete a 3/2007 (IV.7) számú A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének módosításáról LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(V. 25) számú rendelete a 2015. évi zárszámadásról LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016.(VI. 20) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016 év költségvetéséről szóló 4/2016 (II.17) önkormányzati rendelet I. módosításáról LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016.(VII. 13) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016 év költségvetéséről szóló 4/2016 (II.17) önkormányzati rendelet II. módosításáról LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016.(VII. 13) számú rendelete a 3/2007.(IV.7.) számú A képviselő-testület és szervei a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének módosításáról LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016.(IX.27) számú rendelete a 3/2007.(IV.7.) számú A képviselő-testület és szervei a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének módosításáról LETÖLTÉS
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(XII.01) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016 év költségvetéséről szóló 4/2016 (II.17) önkormányzati rendelet III. módosításáról LETÖLTÉS
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Rendeletek 2014

ÚJABB RENDELETEK

Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II. 19) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat 2013 év költségvetéséről szóló 2/2013 (I.25.) önkormányzati rendelet  III. módosításáról Letöltés
   
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II. 19) számú önkormányzati rendelete Mende Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Letöltés
   
Mende Településrendezési tervének részleges módosítása, a 337/1 hrsz. területre vonatkozóan. Letöltés
   
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II. 12) számú önkormányzati rendelettervezete az Önkormányzat 2013. év kőltségvetésről szóló 2/2013(I.25) önkormányzati rendelet IV. módosításáról  Letöltés
   
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(III. 12) számú rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 19/2003. (XII.13.) számú rendelet módosításáról  Letöltés
   
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV. 1) számú rendelettervezete az önkormányzat 2013 év költségvetéséről szóló 2/2013 (I.25) önkormányzati rendelet V. módosításáról Letöltés
   
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V. 5) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Letöltés
   
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014.(V. 5) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. év költségvetéséről szóló 2/2014 (II.19.) önkormányzati rendelet I. módosításáról Letöltés
   
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(V. 5) számú rendelete a 3/2007 (IV.7.) számú képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének módosításáról Letöltés
   
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014.(VI. 4) számú rendelete Mende Helyi Épitési Szabályzatáról szóló 11/2002.(X.8) Önkormányzati rendelete önkormányzati rendelet módosításáról Letöltés
   
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VI. 4) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014 év költségvetéséről szóló 2/2014.(II.19) önkormányzati rendelet II, módosításáról Letöltés
   
ende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014.(VI. 27) számú önkormányzati rendelet tervezete az önkormányzat 2014 év költségvetéséről szóló 2/2014.(II.19) önkormányzati rendelet III, módosításáról Letöltés
   
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014.(IX. 16) számú rendelete az Önkormányzat 2014 év költségvetéséről szóló 2/2014(II.19) önkormányzati rendelet IV. módosításáról Letöltés
   
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(IX. 16) számú rendelete a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól Letöltés
   
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(X. 23) számú rendelete a 3/2007 .(IV.7) számú képviselő-testület és szervei, szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének módosításáról Letöltés
   
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014.(XI. 28) számú rendelete a 3/2007 .(IV.7) számú képviselő-testület és szervei, szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének módosításáról Letöltés
   
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XI. 28) számú rendelete a 9/2003 .(X.25) számú az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról Letöltés
   
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014.(XI. 28) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014 év költségvetéséről szóló 2/2014 (II.19) önkormányzati rendelet V. módosításáról  Letöltés
   
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XII. 15) számú rendelet-tervezete a 3/2003 .(IV.05) számú a temetőkről és a temetkezésről szóló rendeletének módosításáról Letöltés
   
Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014.(XII. 19) számú önkormányzati rendelete a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedési szolgáltatásról és annak díjairól 6/2011. (IV.01) számú onkormányzati rendelet módosításáról Letöltés

 

Ügyfélkapu

Magyar Államkincstár

Hírös hulladékgazdálkodás

Közadatkereső

Tápiótérség csatorna

Sunday the 16th. Mende Község Önkormányzata. Hostgator coupon - All rights reserved.